Chán cái sự bừa bộn

Chán mình lắm í, chán ơi là chán, mà sao mãi không sửa được.

Nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn ngập đầu. Đặc biệt mỗi lần đi đâu về thì không khác gì bãi chiến trường mà một tháng sau dọn vẫn không ”phẳng lặng” được.

Cuộc sống quá bận rộn, ai cũng quần quật làm lụng quên cả bạn bè, quên cả bản thân. Nhiều lúc mình tự hỏi mọi người (và cả mình) làm thế để làm gì không biết nữa, éo thấy enjoy cuộc sống giề.

Hồi xưa mình rảnh thật, đi đâu về (VD như Sa Pa) hay vác theo đống hoa hoặc rau Sa Pa, ngày đó mình chả có khái niệm bận thì phải. Đi tàu về mệt thế mà vội vã mang hoa và rau đi chia cho mọi người sợ nó héo thì mọi người không thích món quà của mình nữa. Chả cần biết có ai đánh giá cao sự nhiệt tình của mình không, chả biết có ai thích hoa mình tặng không, cứ làm.

Giờ thì chả có sức đâu mà vác hoa với rau về cho mình nữa chứ không nói chuyện tặng ai. Thế nhưng thỉnh thỏang thấy cái gì hay hay lạ lạ hoặc có người nhờ vả thắm thiết thì mình vẫn hay lôi về cho bạn bè nhưng cú nhất là chúng nó bận tới mức chúng nó chẳng có thể có thời gian mà đến lấy nữa (hay là quen việc được đưa đến tận nhà rồi).  Những thứ không thể hỏng được thì cứ để cả tháng chả qua lấy, những thứ cần dùng ngay như lá thuốc thì mình phải gọi điện giục ời ời. Cái nhà đã bừa bộn cứ nhìn thấy đống đồ thấy mất hết cả vui, bụng bảo dạ lần sau éo hộ nữa, nhưng rồi vẫn láu táu, vẫn làm…

Hôm nay cú vì có quyển sách chồng mua tặng con bạn, mãi nó chả đến lấy, mãi mình cũng chả gửi được đến tay nó, hôm nay có cơ hội để gửi sách sáng mai  thì không tài nào tìm được, phát rồ vì cái nhà bé tí mà không thể nào tìm được ra quyển sách. Vừa bực mình vì mình bừa, vừa bực mình vì đáng ra nó đến lấy ”hộ” mình thì mình đã không phải mất cả buổi tối lùng xục đồ. Trong lúc tìm đồ của nó lại thấy 1 số đồ mua hộ mà ng ta vẫn chưa ”cất công” đến lấy hộ mình, thế nào lúc họ đến lấy mình cũng éo tìm thấy cho xem. Hôm trước đã không thể tìm được mấy đôi tất và cái váy xinh mua cho con chị C rồi, càng nghĩ càng điên …

Từ giờ mình sẽ là thằng bẩn tướng, mình phải nghĩ thật kỹ trước khi muốn giúp ai. Cụ thể là nếu mình không tự tìm cách mang được đồ đến dúi tận tay người ta thì thôi tốt nhất là không hộ. Phải nhắc nhiều lần mình lại bực, nghĩ lại cái đống thuốc tươi mà mình phải lặn lội lắm để lấy cho chị B mà chị ấy cứ khất lần 4 lần vẫn chưa đến lấy được, mà bây giờ thì mình đã vứt đi rồi vì nó hỏng nó ko còn tác dụng nữa, nhìn chỗ thuốc mình thấy xót xa vô cùng, cái xót của theo kiểu mất của cũng không xót bằng.. . Rõ là lúc nhờ chị tha thiết vô cùng làm mình cảm thấy mình thật có ích nếu giúp được chị ấy… Mịa, thui chột hết cả lòng nhiệt tình… Tự nhiên mình thấy ghét mấy người như thế quá!Buy Ambien Online Overnight Delivery
Does Xanax Make You Have Dreams
Lorex Pharmaceuticals Inc Ambien
Buy Online Prescription Tramadol Without
Zolpidem Compared To Ambien
Tramadol Generic Names
Tramadol Time Release
Diazepan Valium
Valium Assiction And Symptoms
Is Xanax A Mao
Valium Effects Of
Generic Ambien Vs Name Brand
3mg Xanax
What Does Ambien Pills Look Like
E Tramadol Online Com
Ambien Without A Prescription
Electronic Check Payment Xanax
Valium And Clonopin Adverse Reactions
Car Sick Dog Valium
Ambien Cr Side Effects Warnings
Opiate Withdrawal Remedy Tramadol
Buying Xanax In Mexico
Ativan Valium
Ambien Cr Facts
Ambien And Breastfeeding
Tramadol Urinary Clearance
Ambien Binge Eating
Buy Site Valium
2mg Xanax Electronic Check Payment
Tramadol Pharmacy Tech Online Cheap Tramadol
Generic Name Of Xanax
Ambien And Manufacturer
Xanax Prices
Valerian Valium
Generic Xanax No Rx
Where Can I Ambien
Xanax 029
Valium Valium Online Online
Tramadol And Marjauna
Duran Duran Lady Xanax Lyrics
Xanax Absorbtion Into Body
Sniff Ambien
Comparison Between Valium Xanax
Smoking Crushed Xanax
Cheap Levitra Tramadol Ultram Viagra
Tramadol Breastfeeding
Xanax Ups
Buy Xanax South Africa
Drug Test Xanax
Safely Order Valium Online
Tramadol 500mg Information
Xanax Grapefruit Reaction
Valium American Pharmacy
Nd Best Mortgage Rate Tramadol
Patrick Kennedy Ambien Hoax
Tramadol Iv
Can You Mix Ambien And Cymbalta
Valium Klonopin
Tramadol And Trouble Urinating
Tramadol Vs Perceset
Can You Chew Valium
Ambien As A Sex Drug
Compare Lunesta With Ambien Cr
Xanax Xr Doses
Xanax Company
Benzodiazepine Colon Bowel Ibs Symptoms Valium
Increase Tramadol Efficacy
Tramadol Urine Levels
Purchase Tramadol With Online Prescription
Ambien During Pregnancy Safe
Xanax Overdosing
1 Buy Cheap Tramadol
Xanax In Blood Stream
Lomotil And Xanax
Tramadol Or Cyclobenzprine Lexapro Interactions
Beta Blocker Interaction Xanax
Addiction To Xanax
Perscription Drugs Without A Prescription Xanax
Next Day Tramadol
Xanax By Mail
Xanax No Perscription Paypal
Xanax Duration Times
Patent Expired Ambien Cr
Xanax Vs Ativan
8000 Cheap Online Tramadol Under
Valium And Placebo Effects
Xanax Bars Images
Different Miligrams Of Valium
Prescription For Valium
3mg Xanax No Prescription Overnight Delivery
Xanax Ambien
Valium Fat Burner
Medication Suicide Xanax
Best Tramadol Online
Xanax And Nausea
On Line Sale Of Ambien
Ambien Available In China
Valiums Side Effects
Ambien 10mg What It Looks Like
Cod For Valium
Tramadol Dose
Tramadol Sales Online Pharmacies No Prescription
Valium Child Custody
Rath And Pauling Xanax
Ambien Cr No Effect
Buy Xanax By Electronic Check
Controversy About Ambien Cr
Buy Prescription For Xanax
Tramadol Hcl For Dogs
Tramadol Drug Utilization Review
Xanax Shelf Life
Ambien Sleepwalking Lawsuits
Ambien Causes Depression
Valium While Pregnant
Effects Of Tramadol
Picture Tramadol
Tramadol Use In Dogs
Tachycardia Tramadol
Xanax Canada No Prescription
Ambien Cross Benzo Screen
Tramadol 50 Mg Tramadol
Drug Interaction Xanax
Tramadol Hydrochloride Capsules
Ambien Price Online Qoclick
Ambien And Drug Testing
Buy Tramadol 100 Er
Months Ambien
Cheapest Site To Buy Valium On-line
Half-life Ambien
Side Effects From Tramadol On Dogs
Xanax Used For Antimetic
Tramadol 37.5
Xanax No Perscription Master Card Paypal
Bad Side Effects Of Tramadol
Cat Anxiety Valium
Ranitidine Tramadol
Luvox And Xanax
Equity Line Of Credit Tramadol
Valium Ready Clean Detoxify
Ambien Online Overnigt Shipping
Bipolar Ambien
Generic Tramadol Mutual
Order Tramadol With Express Script Insurance
Generic Valium Picture
Tramadol Pain Management
Ambien Usee D
Search Results Generic Xanax
Ultram Sniffing Tramadol
Delivery Ex Fed Overnight Xanax
Xanax Online United States
Key Xanax
Tramadol 50mg Potentcy Equivilant
Valium 50mg
Ambien Cr Effects
Ambien Hallucination
Fake Ambien From Outside Us
Ambien Withdrawal Side Effect
Ativan And Xanax
Aspirin And Tramadol Together
Ambien Drug Pharmacy Online
Is Ambien Lethal
Xanax For Sleeping
Tramadol And Codeine Allergy
Sleep Disorder Valium
Xanax For Sale Overnight Delivery
Tramadol Not For Sale
Mail Order Xanax
Apnea Ambien
Xanax Natural Substitute
Tramadol And Long Term Effects
Buy Xanax Nextday Delivery
Overdose Tramadol
Tramadol Halflife
Xanax Invention Of
Xanax And Hppd
Xanax And Beer Effects
Contraindications Of Xanax With Cymbalta
Valium How Long Effects Last
Will I Die Weaning From Xanax
Fedex Xanax
Tramadol A Narcotic
Ambien Discount
Tramadol Opiate Drug Testing
Is Tramadol Chemically Like Paracetamol
Ambien Slut Tits Cock Cunt
Prescription Drug Ambien Free Sample
Online Pharmacy For Valium
Can You Mix Tramadol And Soma
What Do Valium Pills Look Like
Drug Interaction Fluconazole And Xanax
Is Ambien Safe For Pregnant Women
Tramadol Drug Test Law
Symptoms After Xanax Detox
Generic Xanax 32
Tramadol Without Perscription
Tramadol Effects When Abused
One Time Dose Of Xanax
Picture Pill Valium
Xanax Cheap Cod Overnight Delivery
Ambien Effects Medication Side
Xanax Effects And Drug Interactions
Ambien 2bonline
Ambien Diphenhydramine
Cheap Referrers Total Tramadol
Ambien Flash Hot
Tramadol Cod Saturday Delivery
Overnight Ambien Delivery
Facts About Xanax
Breastfeeding And Xanax
Dog Cancer Tramadol
Buy Xanax Online Pharmacy Without Prescription
Xanax Doses
Increases Tramadols
Liquid Valium
Tramadol Online Discount
Xanax Dosage Extreme Anxiety
Effects Side Valium
Ambien Experience
Ambien And Klonopin
Xanax Long Term Use
Cheap Tramadol With Free Shipping
Ambien Zovirax Zovirax
Dog Xanax Dose
2005 Ambien Mt November Tbcgi
Tramadol 5 500
Seizure Control Without Valium
Xanax Urinalysis
Ambien Pre-authorization
Xanax Hydrcodone
Sonata Vs Ambien
Ultram Tramadol Hci Tablets
Ambien Have Sex
Tramadol Cause Sleepiness
Xanax Look Alike
Bar Xanax
Delivered No Overnight Prescription Xanax
Tramadol Ultram Tramodol
Canadian Online Pharmacy Xanax
Xanax To Sleep
Feline Veterinarian Tramadol
Canine Valium Dose
Lipitor Ambien
Buy Tramadol Online From Oregon
Discount Hydrocodone And Xanax
Ambien Sleep Sex
Ambien Cr Time
Xanax On Line Prescription
50mg Hcl Tab Tramadol
Tramadol At Walmart For $4
5-htp Xanax
Effects Of Sniffing Xanax
Methadone Maintenance And Xanax Boost
Online Tramadol From Dreampharmaceuticals
Xanax Compared To Valium
Valium On-line
Buy Tramadol Online Overnight Fedex Delivery
Acyclovir Aldara Tramadol
Tramadol And Itching
Tramadol Canine Dosages
Ambien Zolpidem Qoclickcom
Ambien Sales
Tramadol Saturday Cod
Cheap Xanax Without A Prescription
Sleep Prescription Medication Ambien
Xanax Cr Overseas
Zanax Vs Valium
Dosages For Xanax
Xanax And Ssri
Ambien Sedation
Generic Name For Ambien
Most Popular Information About Tramadol
Dolor Ibuprofeno Tramadol
Valium Buy Generic Valium Now Save
Ambien In The Ghb Family
Valium Roche 10
Xanax Fear Of Needles
Side Affects Of Ambien Cr
Methadone Xanax
No Prescribtion Xanax
Xanax Online From United States
Get Valium Out Of System
Prices For Ambien And Lunesta
Delivery Overnight Tramadol
Buy From Need Pharmacy Tramadol Wizard
Ambien Birth Defect
Xanax Info Delivery Overnight
Buy 2 Mg Xanax
Ambien Free Shipping
No Prescription Xanax On Line
Bush On Valium
Ambien Addiction Support
Buy Tramadol Ultram
Tramadol And Ssris
Ambien Us Pharmacy Overnight
Xanax Prescription Information
Mixing Ambien And Xanax And Lexapro
Seroquel Risk Qith Xanax
Xanax Effects On Body
Medication Valium Ne
Tramadol Wikipedia The Free Encyclopedia

Comments are closed.