Sa Pa

Sa Pa mùa lúa chín đẹp lắm, khỏang tháng 9 dương lịch, ai đi nhớ mang theo cái máy ảnh ngon ngon chụp cho nó sướng nhá, không máy ảnh cò con như em thì chán lắm

Hôm nay em còn bận, lúc nào rảnh hơn sẽ up riêng  1 lô ảnh Sa Pa lên cho bà con máu đi Sa Pa ;)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.