Archive for December, 2008

India - Trái tim hát

Tuesday, December 30th, 2008

India IV

Wednesday, December 17th, 2008

Nói nhìu quá, giờ mỏi tay => show ảnh 

Mình cứ mê các cô gái Ấn thế: thông minh, hiền thục, xinh đẹp kể cả từ phía sau và lại tỏa sáng ở văn phòng mờ vữn đảm việc nhà

Sức trẻ em chỉ lấy 1 bình nước thôi, già em mới phải lấy 3 bình một lần. 

Phụ nữ Ấn làm những công việc nhẹ nhàng*, đàn ông làm việc lớn và việc quan trọng (ko bít chính xác, trong trường hợp này là ngồi trên bao tải lúa, cả 2 ông đều thía).

* Việc nhẹ nhàng bao gồm: Đi làm, ở nhà thì chợ búa cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con, giữ vườn tược tươi xanh, chăm sóc đồng áng… và quan trọng luôn luôn có nụ cười tươi trên môi…

Bọn trẻ ăn xin ở xóm liều, không có nhà cửa, sống trong 1 cái lều tạm dựng ngay sát những ngôi nhà cao tầng.

Chụp quả ảnh trân rung này xong thằng bé nó bảo: trông em như con Hà Mã í nhỉ, tự dưng mình cũng thấy giống giống

Bọn trẻ con ở làng Patnaickhalli (chả biết viết có đúng không)

Một gia đình Hindu, gia tài lớn nhất là những nụ cười, lớn nhì là chiếc xe đạp

Em bé ăn xin ở Bangalore

Người Ấn không mặc áo tắm, đi tắm suối nhưng vữn chơi nguyên cả quần áo lẫn khăn chòang. Mình không dám đưa quả ảnh sau khi ngâm người xuống nước vì trông gợi tình gấp trăm lần đồ bơi!

Dân ở đây tòan ăn chay hoặc nếu có ăn mặn thì cả tuần cũng chỉ chơi 1-2 bữa, phải chăng đấy là lý do chim thú ở đây vưỡn có cuộc sống tốt.

Tụi mình gặp 1 đàn Dơi to và đông nghịt, câu đầu tiên của bác Việt cộng là: Giá như có cái bếp (thở dài!)

 

Lần đầu tiên mình nhìn thấy Bạch HổTramadol Apap 37.5mg
Ambien For Fliers
Xanax Side Affect
Facts About Xanax
Deine Nachricht Site Xanax
Drug Screening And Ambien
Buy Valium Online No Prescription
Ultram Vs Tramadol
Enhancing Xanax
Does Valium Help Anxiety And Perimenopause
Ambien And Obesity
Overnight Valium No Prescription
Xanax Zolox Sr
Buy Buy Site User Xanax
Tramadol Discover
Free Diet Plan Tramadol
Tramadol Longterm Use
Smoking Xanax
Cheap Tramadol Sales Us
Xanax Oxycontin Seizure
Ambien Alchol Side Effects
Tramadol And Blood Pressure
Xanax Urine Tests
Can Ambien Cause Priapism
Ambien And Liver Disease
Buy Without Prescription Valium
Children Taking Ambien
Ambien Swollen Feet
Ambien Mg Doses
Tramadol Junkie
Valium N
Ambien Desensitivity
Ambien Sleep Walk Drie
Cod Tramadol 180
Tramadol For Pigs
Xanax Alternatives
Pharmaceutical Company That Manufactures Ambien
Valium Night Sweats
Tramadol No Prescription Florida
Xanax Foamy Urine
Valium Death
Extended Release Xanax
Xanax Cheap Cheap Cheap
Canadian Xanax
Order Tramadol Online Consultation
Natural Sleep After Use Of Ambien
Ambien And Sleep
Ativan Xanax
Order Tramadol No Prescription
Xanax And Heart Problems
Color Of Valium Tabs
Xanax Overdose
Valium Highs
Tramadol Verses Narcotic
Ambien Cr Zolpidem Tartrate Extendedrelease Tablets
Tramadol Drug Test Positive
Xanax For Emphysema
Xanax Nrop
Percocet And Valium
Cymbalta And Tramadol
Buy Xanax C O D
Tramadol Overnight Shipping
Mexican Valium
Ambien Overnight No Prescription
Ambien Over Night Delivery
Buy Online Prescription Tramadol Without
Losing Weight Tramadol
No Overnight Prescription Xanax
Valium Chest Pain
Ambien Dosage Reducing
Xanax Cheap Mexico Brazil
Ambien Overseas Pharmacy
What Happens If You Sniff Ambien
Cheap Drug Retin Tramadol Viagra
Ambien Buy Ambien Online Imc Print
Online Tramadol Purchase
Xanax Mixed Opiates
Ambien Safe Nursing Prozac
Tramadol With Cymbalta
Can You Mix Ambien And Cymbalta
Compare Online Price Tramadol
Ambien Order By Mail
Xanax Interacton With Ambien
Premature Labor Xanax
Cheap Fast Valium Reliable
Drug Tests For Xanax
Paula Zahn And Ambien
Information On Xanax
40 Mg Ambien Safe
Tramadol 180 Count For Sale
Vetrinarian Tramadol
Online Xanax Prescription
Articals On Xanax
Treament Of Seizures With Intranasal Valium
Side Effects Of Ambien 10 Mg
Valium Withdrawal Safe
Mexican Online Pharmacy Valium Xanax
Xanax Mis Use In College
Xanax Contain Maoi
Prescription And Drugs Tramadol Injection
2005 Ambien Mt November Tbcgi
Tramadol And Florida
Check Cod Tramadol
Soma Valium Combination
Drug Interactions Prednisone Ambien
Ambien Patient Assistance
Valium Poisoning
Ambien Ambien A A Target
Flexeril Or Valium Effectiveness
Atkins Diet Menu Buy Tramadol
Valium With No Perscription
Tramadol Chlorhydrate Supply Price
Buy Discount Tramadol Free Prescription
Cheap Online Pharmacies Xanax
Pill 536 93 Tramadol
Ambien Withdrawels
No Perscription Tramadol
Mixing Marijuana And Xanax
Ambien Female Hair Loss
Original Xanax 2 Mg
Yellow Xanax Bars
Tramadol Damage Heart
Xanax What Is It Used For
Valium Quaalude
Buy Valium Overnight
Adverse Affects Of Ambien
Effects Of Ambien On Fetus
Wean Cat Off Valium
Pictures Of Generic Tramadol
Marijuana And Valium Dusted
Xanax 555
Mixing Dramamine And Xanax
Gambling Tramadol Phentermine Carisoprodol Casino
Ordering Tramadol Online Cod
Ambien Is Generic
Xanax Urine Detected Up To
Tramadol Injection Half Life
What Is Tramadol 50 Mg
Seroquel With Xanax
Nutritional Supplements Tramadol Interactions
Valium Nicknames
Buy Tramadol Without A Prescription
Tramadol Interactions With Propoxyphene
Can U Take Ambien And Melatonin
Tramadol In Breastmilk
Ambien Pills
Opensolaris Forums Alprazolam Demerol Valium Carisoprodol
Generic Valium Photos Description
Ativan Versus Xanax
Does Ambien Cause Permanent Memory Loss
Tramadol Overdose Canine
Ambien Cr Insert
Valium Pill Identification
Us Army Drug Test Valium
Liver Xanax
Ambien Overdose During Pregnancy
Xanax 1mg Pictures
Xanax Doseage
Xanax Lowers Heart Rate
Ambien Effects Brain
Lunesta Ambien Pain Medications
Xanax Muscle Pain Relief
Xanax Adiction Signs
Xanax Xl
Buy Cheap Tramadol Online
Dog Dosage Valium
Ambien Aide Effects
Ambien 7day Free Trial
90 Tramadol 50mg
Memory Loss From Ambien
Ambien Sleep Walking Stories
Over Seas Xanax
120 Pill Tramadol
Tramadol And Flexeril
Canine Tramadol Doseage
Ambien Trip Stories
Buy Xanax Dakota Message Board
Tramadol Rss Feed
Xanax On Line At Maygreat Org
Ambien Cr For Sale
Paxil Ambien
Ups Overnight Xanax
Valium Or Clonazapam Difference
Valium Dan
Tramadol Onformation
Ambien Works Well
Making Valium
Images Xanax Or Alprolozam
Valium No Script
Xanax Addiction Withdrawal
Tramadol 2fapap
Carisoprodol Xanax
What Does A Tramadol Look Like
Ambien 90 Pills
Can Xanax Cause Hair Loss
Xanax Zoloft And Topomax
Valium Illigal Drugs
Order Xanax Online Us Pharmacy
Xanax .5
Nofx Pump Up The Valium Lyrics
Xanax Cr
Order Xanax Online Consultation
Buy Valium 3 Days
Online Pharmacies For Valium
Buy Ambien Generic Zolpidem On Sale
10mg 3.54 Valium
Quitting Xanax
Ambien Cr Take With Maoi
Lana Macmillan Ambien
Valium 50 Mg
Xanax 5 Picture
Xanax Weight Gain Side Effect Stories
Ambien With Alcohol
Esophageal Spasm Relieved By Xanax
Ambien Comparison Price
Beta Blocker Interaction Xanax
Is Ordering Tramadol Online Illigeal
Ambien 10 Information
No Prescription Valium Online
Ambien Hydrocodone Xanax
Mexican Pharmacies Online No Precription Xanax
Weening Off Xanax
What Milligram Is A Blue Xanax
Buy Ambien At Online Pharmacy Meds
Ambien Online Europa
Millenium Pharmacy Valium
Ambien Weight
Tramadol Prescribed For Dogs And People
Valim Xanax Overnight Usa
Valium Brand
Search Results Illegal Xanax Bars
Valium Dosages For Dogs
Negative Effects Xanax On Body
Generic Ambien Xolnox
Xanax Side Effects Dosage
Ambien Ambien Butalbital
Discounted Tramadol
Tramadol And Trouble Urinating
Class Action Lawsuit Against Ambien
Ambien And Xanax Together
Ambien Pictures
Overdose Of Valium
Snorting Crushed Xanax
Smoking Crushed Xanax
Generic Picture Xanax
Buy Chea Tramadol
Morphine Sulfate Tramadol
Xanax And Methadone
Tramadol Tablet
Xanax Versus Klonopin For Chronic Anxiety
Buy Tramadol West Coast
What Is Xanax Use For
Neuropathy And Ambien
Order Oklahoma Ambien Cod
Ambien Pdr
Xanax 2mg
Ambien 99
Get Valium For Free
Ambien Free Sample
Drug Overdose Effects Xanax Methadone
Taking Xanax Before Public Speaking
Tapering Schedule Xanax
Drug Tramadol Price List
Hydrochloride Tramadol The Best Quality Pills
Tramadol Warnings
Sleep Patterns2c Ambien
Tramadol Computer
Cheap Fed Ex Tramadol
Does Tramadol Help Depression
Valium No Rx Overnite Delivery
Ambien Upset Stomach
Free Ambien Online
Ambien Zovirax Zovirax
Kava Xanax Side Effects
Free Removal Scan Spyware Tramadol
Generic Brand Xanax Yellow C13
Flexeril And Xanax Unire Tests
Serontonin Syndrome Lexapro And Xanax
Buy Valium Online With Out Prescription
Online Pharmacy No Prescription Ambien
Xanax Online Consultation Shipped Ups
Buy Valium Wholesale Online
Death Overdose Valium
Snort Tramadol
Generic Cheap Tramadol
Xanax And Causing Bipolar
Overnight Delivery On Xanax
Sleep Driving On Ambien
Tramadol Side Effects On Dogs
Medicines Not To Take With Xanax
Xanax Drugs
Delivery Online Prescription Saturday Tramadol
Does Xanax Help Perimenopause Anxiety
Tramadol Dose In Dogs
Cheap Legal Purchase Valium
Ow To Detox From Ambien
Tramadol And Abuse Liability
Next Day Air Ups Tramadol
Dose Valium
Xanax Perscription

India (Phần III)

Wednesday, December 17th, 2008

Sau vài ngày chầy vẩy với việc ăn uống, đi lại, về nhà trễ, thiếu ngủ… mình bắt đầu thấy chán nơi này, chả nhẽ nhật kí tòan than thở :(

Mình bắt đầu muốn về, mình chán nơi này vì:

1. Chậm kinh người, ở đây mọi người đều từ từ đợi khoai nó nhừ.

2. Ra khỏi thành phố thì ngon chứ thành phố thì ô nhiễm kinh người với khói và bụi, kinh kinh kinh, không thể thở được.

3. Ăn uống thì đừng có mơ đến những thứ dù đơn giản nhất, rõ cửa hàng nó có dưa chuột (bán salat) nhưng lại không bán nguyên quả, rõ đồ ăn có trứng nhưng không bán trứng luộc, rõ có cơm rang tứ lung tung nhưng hầu như đến đâu gọi cơm trắng cũng không có. Sao lúc ở Việt Nam mình thèm ăn đồ ăn Ấn thế

Rau lúc nào cũng tràn trề, hừ hừ, dưng nấu lên là chịu, ăn 3 bữa thì ổn, ăn 30 bữa thì khó

Than xong thấy mình cũng có yêu nơi này (chứ không phải ghét tuốt) vì:

1. Người Ấn (mà mình gặp) tốt kinh người, tốt đến không chịu nổi, mình cảm thấy mình như một vị khách bị ngược đãi hoặc bị bạo hành về tinh thần. Không cho mình đi đâu hay làm gì một mình, phát rồ, đi ăn cùng đứa bạn thì nó cũng cử thằng lái xe đi kèm, đi ị thì cũng óanh ô tô ra tận nhà ga, quyết không cho chơi quả hố xí đồng quê, ặc ặc. Ngẫm lại thấy mình khổ, ở nhà đã chả tự do, ra ngòai vữn bị ”trói”. Đau nhất là quả lái xe ra ga tàu thì toilet nó lại khóa cửa do thời điểm đó không có tàu chạy đi hoặc đến, y như trong mơ! Lúc nào mình cũng vùng vẫy tìm cách thóat và cuối cùng thì cũng trốn được 1 lần trong 2 tiếng rưỡi. Hé hé, cứ dăm phút thằng lái xe lại đt 1 lần nhưng mình quyết không nhấc máy. Hôm sau gặp mọi ng ở VP ai cũng hỏi chuyện mình disapear hôm qua :D => yêu mà ghét.

Bữa ăn giao lưu với người bản địa ở làng Ramakuppum, lần đầu tiên mình biết có món ăn không được nhai mà phải nuốt chửng, luyện mất 10 phút mới làm được. Mình đã rất vui vì đây là ngày đầu tiên mình dùng tay ăn bốc trên lá Chuối, không rơi vãi khắp nhà :D

Tụi trẻ gặp ở Main Palace ở Mysore, chúng nó chỉ dám đứng từ xa ”Hello”, nhưng khi mình chào lại thì chúng nó ào đến, thân thiện lắm. Cứ hỏi tên mình là gì cho dù mình khoe dăm lần tên là Hà, chả là ”Hà Hà” có nghĩa là ”ừ”, nên chúng nó cứ không tin cái đó là tên.

1 chàng trai người Ấn trong trang phục cổ truyền, hì, trông xinh ngoan như 1 đứa trẻ (ảnh chụp trộm).

Mình nói chuyện với anh chị này mãi anh ấy mới thỏ thẻ, anh không biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Hindi thôi, thế là giao lưu = nụ cười. Mình chỉ biết duy nhất 1 từ trong tiếng Hindi: Cười lên!

Bọn Trâu (hay là Bò nhỉ?!) sừng cứ dựng ngược lên trông thật buồn cười

Bữa trưa ở làng gồm cơm rang và cứt chim, may mà đội mũ!

2. Người Ấn rất nhiệt tình, hỏi một cái là giải thích cả giờ luôn, trót hỏi rồi thì không thể ngừng nghe được. Tiếng Anh cực khác, mặc dù cũng đã được cảnh báo nhưng mình vẫn thấy rất khó khăn để tưởng tượng.

- Buồn cười nhất là quả giới thiệu. Đến làng nào thì cán bộ cũng giới thiệu là làng tao có 60 Killers (Kẻ giết người) hoặc làng này có gần 50 killers. Mình chóang lắm, cũng không sợ vì đã xác định chiến tranh cũng chơi thì ko sợ killers, nhưng tại sao bọn này nó lại cứ mang ra khoe thế, chắc tại nhiều quá nên chúng nó thương mình mới canh giữ mình cẩn mật đến vậy, chẹp chẹp, sau 4 ngày phát hiện ra kẻ giết người là Healer (Thầy lang) :D :D :D tiếng Anh của mình đã nâng lên một bậc.

- Today (hôm nay) thì lúc nào cũng nghe ra là to die (để chết), hí hí. Để chết, chúng ta sẽ nghe 5 bài thuyết trình, thảo luận và chiều sẽ đi hiện trường.

Nhưng đau nhất là khi mình nói tiếng Anh với mấy tay người địa phương, sau 10 phút thì 1 thằng mạnh dạn hỏi: Do you speak English? Why dont you just speak in Englíh so that we can all understand.  Sau đấy thì mình buồn, in lặng thật lâu. Từ trước cứ tưởng sự điếc chỉ từ một phía mình, nào ngờ bên kia nó có hiểu gì mình đâu :(( .

=> Yêu mà vẫn ghét

3. Tri thức người địa phương: người dân địa phương có tri thức sử dụng cây cỏ thiên nhiên rất lớn, kho kiến thức của họ về các lọai cây nhuộm, cây sơn, cây làm thuốc phải nói là tuyệt vời. Hầu như tất cả những cây mình gặp thì đều mang ít nhất 1 vài công dụng cho cuộc sống hàng ngày của họ. Mình được hai em cổ vũ cho việc sơn vẽ lên tay, quả là công việc tỉ mỉ, em nói dù người Ấn độ có bận đến đâu thì vẫn có thời gian để sơn vẽ lên tay (mất vài tiếng).

Màu của bức tranh trên lòng bàn tay sau khi hòan tất nếu màu đen sẫm nói rằng: bạn được chồng yêu say đắm, nếu màu ghi là người ấy lạnh lùng với bạn. Tay của mình turn out màu đỏ, 2 em chịu không giải thích được :D . Để về hỏi chồng.

 

Mùi thơm của lá cây lưu lại trên tay khỏang 3-4 ngày, nhẹ nhàng vô cùng, sao mà mình yêu cái mùi cây đến thế. Còn cái ”bức họa” trên tay thì sẽ ở lại cả tuần tới cả tháng luôn. Mình là kẻ hưởng thụ mà sao đêm đấy buồn ngủ rũ ra, vẽ được nửa bàn tay mình đã xin đi ngủ nhưng hai em quyết để mình xinh ;) , đã dỗ mình như 1 đứa trẻ để có thể ”hòan tất” nốt cái kiệt tác trên tay. Hai em nhỏ này là 2 nhân vật chính cho phần sau - Trái tim hát .

Đây là hai nhân vật chính làm mình thay đổi mọi cảm xúc về Ấn Độ, lần đầu tiên mình không thấy bị ”bạo hành tinh thần” vì chăm sóc mình quá đáng.

4. Thiền: Hầu như tất cả những người mình gặp đều đã thiền vài năm đổ lên. Họ vô cùng điềm đạm và ”xử lý” mấy tình huống khẩu chiến tuyệt vời. Đây có lẽ là cái mình muốn học nhất nhất nhất.

5. Shopping: đúng là mình chưa từng được đi đâu rẻ như Ấn độ, ăn rẻ, uống rẻ, ở rẻ, mua sắm rẻ. Nói chung là rẻ chưa từng thấy luôn. Mình thích shopping ở đây. Đặc biệt là khăn và quần áo, tòan handmade với lị natural dye, trông dễ thương lắm cơ, chẹp chẹp, chỉ nghĩ đến đọan này mình lại ước ngày trở lại…

Quả là thứ ngon bổ rẻ, đi đâu mình cũng phải nạp đầy bụng hoa quả, báo hại những lúc cần nhà vệ sinh

Buồn cười nhất là các anh chị cảnh sát ở đây, chỗ an ninh nghiêm ngặt thì vác súng ống, những chỗ khác thì mỗi người cầm 1 cái que , he he :D 

Một ngôi nhà ở làng Kuppum. Đây là một ngôi làng nghèo nhưng vô cùng nổi tiếng về tài chữa gẫy xương hoặc nắn thẳng xương. Rất nhiều ca bệnh viện bó tay thì ở đây bệnh nhân đã được chữa trị để có thể đi lại như thường.

Chia sẻ!

Theo em CEME86 thì đây là anh giai vẽ tên trên hạt gạo đẹp nhất ở Bangalore, mỗi lần có ng Việt sang em đều dắt đến đây. Em ơi, chị mất cái hạt gạo duy nhất cho bạn chị đấy rồi em ạ :(

India (phần II)

Wednesday, December 17th, 2008

11h30 2/12/2008

Đến sân bay mới biết chuyến bay hõan 2 tiếng, thực sự mệt mỏi vì vạ vật nhưng cú đập chóang nhất là 2 bác đi cùng không được lên máy bay do các bác ý cần visa như mình. Các kiểu vận động hành lang để 2 rai được lên máy bay và xin nhận visa cửa khẩu đều bị từ chối, hai bác đành phải ở lại, mình ra đi buồn tê tái vì không có người xách hành lý hộ ;) , chả là hai bác này đi gọn nhẹ tới mức chỉ có duy nhất 1 cái vali con con bé = cái cặp đựng laptop của mình, bác cũng lười nên bác đẩy vào hành lý gửi luôn. Mình thì chơi quả vali to bằng nửa cái giường, trong đầy dững khăn tắm với lại toilet rolls cho cả 4 việt cộng, giờ không lẽ mở vali bắt 2 bác xách về…

Đồng ngày mình cũng nhận được tin bác Giang bựn nên sẽ không đi đón được mình ở sân bay, mình vừa không biết ai đón, ko có số đt mà cũng không biết nốt cả cái tên khách sạn nên thấy lo phết, lần đầu tiên ra ràng ko guide book cũng chả có tí mịa thông tin gì, tệ hơn cả đi óanh lô tô…

Cuối cùng thì mình cũng đến nơi lành lặn, ra đón mình là 1 anh (bác) tên là Joy, hi hi, cứ 3 phút lại giới thiệu: My name is Joy, chết cười, chả biết là cái mẹt mình trông giống đèn túyp thế nào mà bác cứ phải nhắc lại mãi. Ngòai ra thì câu chuyện rất đứt mạch, tòan anh hỏi ăn cơm chưa chị trả nhời giặt quần rồi :D .

Joy ko dùng cái chức năng kéo của vali mà dùng sức mạnh của bác 60 vác phăng phăng vali lên vai chạy thẳng đến taxi, không ngớt nói come.. come..

Đến chỗ đỗ xe, thay vì nhét quả balô trị giá ngàn cuộn giấy toilet của mình vào cốp thì bác lại tung nó lên nóc xe, mình hỏi sao ko cho vào cốp cho đỡ rơi thì bác lại cứ nói ok ok, no problem. Mịa, nó rơi mất thì tôi mất đường ị, không sao không sao là thế éo nào.. nhưng rồi giời vẫn phải chịu đất, tôi nhảy lên xe ngủ gà ngủ gật, Joy kể đủ chuyện rồi cũng hỏi đủ chuyện. Lịch sự tôi đáp trả lại bằng một lọai yes với ok và thêm câu hỏi:

-         Gia đình bác có mấy người?

-         Khách sạn to lắm, có hơn chục phòng, mày yên tâm không phải ở chung với ai. (Bác trả lời vừa nhanh vừa trôi chảy)

In lặng 1 lát thì tới khách sạn, khách sạn to phết, có nước nóng 24/7 hẳn hoi nhá, 12h đêm, không thể phiền Joy đưa đi ăn tối, tôi quyết định chơi gói mỳ tôm. Xin nước ko dễ như tôi tưởng, ko có nước nóng, ko có phích, chỉ có 1 chai nước Directors Special, mình đành làm một hơi hết chai Rám đốc đặc biệt’’ rồi ôm cái bụng đói meo lên giường.

3/12/2008

Gặp bác Giang, cố offer ít giấy toilet cho nó nhẹ vali, hức hức, bác đã xin được giấy của bọn Hà Lan rồi, hức hức, giờ mình đúng là 1 mụ đồng nát chính hiệu.

Tự đi ăn sáng 1 mình ở nhà hàng ngay cạnh ks, thằng cu đứng cạnh cửa nhìn mình loay hoay mở cửa cứ giương mắt lên nhìn, đúng là thằng dở, chả hiểu ra làm sao nữa. Chọn xong chỗ ngồi rồi order món, cả quyển menu mình chả thấy mấy món quen thuộc ở nhà như Mutton, chicken tikka masala… đâu mà tòan món lạ. Gọi đại 1 món thì bồi bẩu món đó 11h mới phục vụ, chỉ vu vơ tiếp món khác thì nó bảo món đấy 4 giờ chiều mới có, thằng ranh đứng cạnh cửa bắt đầu cười khúc khích. Cuối cùng thì cũng xong với 1 cái Dosa phục vụ đúng giờ J.

9am. Joy đến đón mình đến văn phòng, trong lịch sử mình chưa biết nơi nào bụi bặm bẩn thỉu đến thế. Cả chặng đường chỗ nào cũng ngổn ngang như cầu vượt ngã tư khổ khi chưa khánh thành. Đến VP mới nhận ra anh em đến đây ăn sáng, túc tắc đến 10h30, rồi mới chạy phòng nọ phòng kia giới thiệu nhau, rồi cà kê internet, bắt đầu làm việc vào lúc 12h trưa, điên rồ!

3pm. Đói vàng mắt, ra ăn căng tin, chả có miếng thịt giề, tòan rau cả, hức hức, không giống mấy quả Indian restaurant ở nhà gì hết.

Ăn xong lại lượn nốt mấy phòng ban, xong việc thì đến cụ nó 6 giờ, sếp trưởng Hari đưa đi ăn tối, thế éo nào trên đường đi thoắt cái lại thấy 1 thằng nhảy lên xe đi nhờ, thoắt cái lại thằng xuống, cứ dư phin tình báo, gần 2 tiếng sau mới được ăn tối, lại một bữa nữa tòan rau L, loanh quanh 1 lúc rồi đưa người nọ người chai về thì đến khách sạn là 11.30pm, một ngày dài đằng đẵng chả làm việc mẹ gì.

4/12/2008

9am. Lại tiết mục đón đưa, taxi đến đón ở khách sạn, rồi đến đón Hari, tiện thể trên đường gặp thêm thằng nào nữa chả nhớ, chỉ biết từ khách sạn đến VP là 10 phút, nhưng đưa đón thế nào đến VP là 10h30. Lại tiết mục ăn sáng, đến chết trong ngạc nhiên.

Cảm nhận đầu tiên là sự lề mề, nhờ làm gì cũng bảo ừ tao làm ngay đây, thế mà cái sim card từ hôm kia vẫn chưa ngay. Mình giục căng quá nên bọn nó quyết định đưa đi mua sim. Trên đường đi ghé qua nhà 1 ông bác sĩ Yoga… lê la vạ vật gần tiếng, rồi lại ghé chỗ quái quỉ nào để đưa 1 thằng về. Túm lại là đi từ lúc 4h thì gần 7h vẫn chưa mua đc cái sim, mà chuyển sang việc đi về vì giờ vào town thì tắc đường không đi được, hứa hẹn thêm quả ranh rự là mai mình sẽ có sim. TSB khỉ, lại đi ăn tối, lại một bữa tối không thịt, sắp xuống tóc cả lũ.

Hôm nay mình ốm thế, ho khù khụ suốt ngày, đã mua thuốc rồi mà vẫn ho quá, hu hu, tối lại thấy sốt và lạnh nữa, hu hu, tay chân cứ bủn rủn, không cả đứng được nữa, mình chính thức bị Rù.

lại về nhà vào lúc 11.30pm.

5/12

Tao có sim chưa? Hỏi cả 2 thằng hứa sống chết nhưng vữn chưa có, chết tiệt. Mình quần quật dùng roamming mấy ngày rồi.

Vẫn rù quá, lại ho thành cơn nữa, mất sức kinh.

Sáng nay tung tăng ăn uống chơi bời, chả làm gì cũng đến 2.30pm mới ăn trưa, lề mề vãi linh kiện. Bỗng dưng trong lúc ăn thì lại nói chuyện đi thăm vườn thuốc home garden, health care medicinal plant garden, school medicinal garden.. ở 1 xã oằn tà roằn nào đấy. Hỏi cậu điều phối thì bẩu cách 17km nhưng khi ăn xong thì mới biết nó cách VP 150km, hu hu, tổ cha lũ điên, gần 4h mới đi thăm vườn thuốc cách 150k, đã thế trên đường đi còn không quên đưa đón một vài đồng nghiệp.

Đến nơi trời sẩm tối, chào nhau được 3 câu thì tối hẳn, đến đọan ra vườn thuốc thì éo nhìn thấy người chứ không nói gì thấy thuốc. Lò dò vào vườn chỉ sợ dẫm bẹp cây, mình phải chụp ảnh để lợi dụng ánh sáng mới nhìn được. Đúng là phí phạm suốt cả buổi sáng để buổi tối thế này

Về nhà quá 12 giờ đêm.

6/12/2008

Mình quyết định không ăn ở VP, tự đến nhà hàng ăn cho đỡ hết buổi sáng, bảo thằng điều phối mình tự taxi đến VP được nhưng thỏa thuận này thì không thành công, vẫn đưa đưa đón đón.

Buổi sáng vẫn được bắt đầu lúc 11h, có khỏang 10 bài presentations nên đúng đến 2.30 chiều mới xong, ăn tí tẹo rau vì 3 giờ có quả hẹn massage tòan thân, ăn nhiều nó đấm 1 lúc thì có mờ ựa mỳ. Nhưng đời chả tính được gì, đáng ra mình tự đi thì Prakash nhất định đưa đến chỗ đấy trình bày với Bác sĩ là con này nó vừa ăn xong, bao lâu nữa nó mới được massage, hic, tạch, bs bẩu tối thiểu 2 giờ nữa, thế là tan tành, 2h nữa phải đi mua sim đt. Nhân tiện hơi chim cú, mình phàn nàn luôn chuyện tác phong làm việc, ngày nào cũng mất đứt buổi sáng vì lề mề bla bla…kiến nghị thay đổi thời gian bắt đầu ngày mới vào 8h.

Lượn mấy phòng lưu trữ và phòng bảo tàng mẫu. Phải nói là 13 năm qua FRLHT được 1 việc tuyệt vời, mình chưa từng đến 1 chỗ Herbarium nào chỉn chu như thế, còn phòng lưu trữ tra tài liệu thì thôi rồi, thông tin được update hàng ngày trong suốt hơn chục năm qua, gõ 1 tên cây thì không thiếu 1 thông tin gì, nhìn thèm quá, phục bác nào đặt nền móng cho cái trung tâm này.

Tối đi shopping sim, đi khắp nơi không mua nổi cái sim, phát rồ, mình đã lên mạng tra cứu thông tin mua sim là cần ảnh thẻ và passport, mang đủ cả nhưng sau vụ tấn công ở Mumbai, giờ chúng nó éo bán sim cho người NN nữa, đúng là bó trim. Ăn xong, về nhà lại đúng 11h đêm, đời con đến bao giờ sướng.

7/12/2008

Ko biết có phải ‘’trả đũa’’ không mà các điều phối quyết định ngày mới @ 6.30 :D, liệu pháp gây sốc không hiệu quả vì các bác Việt cộng thường dậy từ 5h :D

Mình cũng đã được ăn thịt, càng nghĩ càng cú, ở nhà thì được đi ăn đồ Ấn thích thế, bên này y ăn rơm. Thịt bên này nướng cháy đen, nên thực ra là ăn Carbon thôi.

Ấn Độ

Wednesday, December 3rd, 2008

Chuyến đi bắt đầu từ 1 lần chát chít với con bạn học, nghe cũng vu vơ lắm…
Thế mà cuối cùng mình đã ở đây sau bao nhiêu ”trở ngại”.
Đoàn VN có 4 người, tất cả dùng hộ chiếu công vụ, mình dùng loại thường dân nên chỉ có mỗi mình phải lấy visa, ĐSQ Ấn độ cần giấy mời fax từ Ấn độ về ĐSQ, híc, các bác Ấn hay lỡ hẹn, cứ bẩu làm ngay hay làm rồi nhưng đến nơi thì vẫn chửa thấy gì, mình thầm ghen tị với mấy ông ”nhà nước” được đến Ấn miễn visa. Cuói cùng thì sau dăm lần hẹn, giấy mời cũng được chuyển đến đúng nơi cần đến, mình nắm Visa để lên đường.

1 bác trong đoàn là tiền trạm, đã đến Ấn từ ngày 27, oánh dây thép về cho 3 thằng còn lại: Khách sạn nghèo nàn lắm, mấy ngày rồi anh không được ị vì chả có giấy toilet, mỗi phòng tắm được trang bị cái xô với lại cái gáo nước thôi :))
1 em sống ở Bangalore cũng nói: khách sạn 4 * không có nét, không có khăn tắm, không có dép đi trong nhà, nước nóng chỉ có lúc 10 giờ sáng, chị họp hành gì thì lùi lại 11h nhé, không là ko được tắm đâu…

Với tất cả những lời dặn dò như vậy, mình bỏ lại sau lưng máy tính và các thứ hầm bà nhằng, vác trên người 15 cuộn giấy toilet và một rổ mỳ tôm, thịt cá hộp… packed đầy 1 vali to oạch, hoành tráng như thời đi đào đá Đỏ ở Quỳ Châu…

Đúng thời điểm vé đặt xong thì bên kia có khủng bố. Đi hay không đi, phải mất 2 phút mới dám quyết.
Đến ĐSQ Ấn vắng hoe, tay lễ tân nhoài người qua bàn để bắt tay, một cử chỉ thân thiện hiếm thấy ở ĐSQ, hắn toe toét hỏi: How are you? Trả lời qua loa rồi hỏi lại HRU? câu trả lời thật bất ngờ: Tao ốm lắm, tao đang bị sốt đây này, mày muốn cầm tay tao xem không… đúng là bó tay với bác này :))
Hai ngày sau đến lấy visa, vẫn hân hoan chào đón thế, mình chả dám hỏi how are you
Chắc cũng ít người đến làm visa, anh giai đọc vanh vách: mày tên là… chồng mày là … mày đi Bangalore, Mysore… rồi lần tìm tài liệu và bản đồ cho mình, dễ thương thía cơ chứ

Mình bắt đầu tìm Lonely planet Ấn Độ, thế nào tìm cả HN ko ra quyển xịn hay quyển fake nào, cháy hàng ông ạ. Thì ta đi tay bo, chả sao,. lần này đi có người bản xứ tiếp, sợ giề..
11 am 2/12/08
Taxi ra sân bay với 2 giai còn lại. Đến nơi mới biết chuyến bay bị delay, thật mệt mỏi khi phải vạ vật thêm vài tiếng.
Nhưng sự mệt mỏi vọt lên khi check in,Order Abana
Purchase Percocet
Buy Diflucan
Cheap Adalat
Purchase Norco
Cheap Prandin
Purchase Sumycin
Buy Cystone
Purchase Bactroban
Buy Differin
Buy Mentat
Order Cytotec
Purchase Bonnisan
Diazepam
Buy Gasex
Cheap Ambien
Ordering Didrex
Order Oxytrol
Buy Cytotec
Lipitor
Order Coreg
Cheap Fioricet
Cheap Casodex
Buy Serevent
Cheap Lortab
Zyloprim
Cheap Amaryl
Order Shallaki
Buy Ventolin
Zero Nicotine
Omnicef
Order Herbolax
Cheap Bupropion
Imdur
Buy Topamax
Order Isoptin
Buy Altace
Buy Trazodone
Buy Himcolin
Order Dilantin
Buy Desyrel
Buy Ultram
Order Topamax
Cheap Flomax
Cheap Gasex
Buy Isordil
Buy Trandate
Buy Maxaquin
Order Differin
Renalka
Cheap Ophthacare
Purchase Himcocid
Buy Vicodin
Dostinex
Ultimate Male
Female Sexual
Cheap Biaxin
Reosto
Purchase Lotrisone
Purchase Atarax
Mysoline
Nirdosh
Order Confido
Buy Cialis
Hair Loss
Effexor
Buy Actos
Menosan
Order Aldactone
Buy Flexeril
Cheap Atacand
Nicotinell
Triphala
Cheap Quibron-T
Cheap Maxaquin
Order Lincocin
Buy Arava
Buy Himcocid
Buying Ultram
Buying Tenuate
Cheap Reosto
Order Plavix
Purchase Atacand
Cheap Aristocort
Buy Aleve
Order Plan
Ventolin
Buy Aldactone
Buy Motrin
Purchase Avandia
Mobic
Celexa
Cheap Hyzaar
Order Relafen
Buy Zerit
Cheap Avapro
Oxytrol
Buy Cipro
Purchase Adalat
Cheap Requip
Female Viagra
Purchase Mentax
Butalbital
Order Actos
Buy Zimulti
Cheap Kytril
Order Ashwagandha
Buy Aristocort
Purchase Danazol
Aristocort
Cheap Amoxil
Purchase Levitra
Imitrex
Cheapest Valium
Order Cystone
Purchase Mycelex-G
Buy Ativan
Purchase Femcare
Order Mexitil
Purchase Menosan
Purchase Aciphex
Premium Diet
Purchase Pilex
Purchase Isoptin
Cheap Differin
Purchase Arava
Purchase Effexor
Purchase Clomid
Pulmicort Inhaler
Cheap Lincocin
Aleve
Order Diovan
Cheap Celebrex
Lanoxin
Order Tulasi
Order Purim
Cheap Depakote
Lamictal
Order Lorazepam
Order Vicodin
Bontril
Order Ophthacare
Cheap Brite
Order Ativan
Pletal
Buy Levlen
Buy Monoket
Purchase Clarina
Order Tramadol
Copegus
Cheap Diakof
Acomplia
Order AyurSlim
Cheap Nicotinell
Cheap Viramune
Purchase Feldene
Cheap Cardizem
Cheap Cialis
Order Valium
Buy Shoot
Purchase Liv.52
Order Augmentin
Buy Coumadin
Buy Snoroff
Neurontin
Purchase Methocarbam
Purchase Prilosec
Buy Levitra
Buy Zanaflex
Cheap Prinivil
Zocor
Purchase Ephedrine
Cheap Loxitane
Purchase Phentrimine
Buy Vasodilan
Order Vytorin
Elimite
Synthroid
Buy Lasix
Order Zelnorm
Order V-Gel
Buy Lamictal
Purchase Cardura
Purchase Diflucan
Plavix
Buy Acomplia
Purchase V-Gel
Order Seroquel
Cheap Pravachol
Order Hytrin
Cheap Ansaid
Buy Didrex
Purchase Adderall
Purchase Phentermine
Lynoral
Didronel
Buy Inderal
Purchase Imdur
Buy Zelnorm
Acyclovir
Order ZeritTopamax
Buy Retin-A
Order Stromectol
Cheap Levaquin
Vicodin
Cheap Levitra
CLA
Purchase Fosamax
Order Overnight
Professional Plasma
Purchase Lexapro
Order Zestril
Order Procardia
Cheap Propecia
Cheap Zetia
Buy Prescriptions
Cheap Lasix
Purchase Acomplia
Purchase Aricept
Cheap Celexa
Buy Nirdosh
Order Zimulti
Premarin
AyurSlim
Order Diabecon
Buy Ashwagandha
Order Acticin
V-Gel
Buy Septilin
Purchase Viagra
Purchase Arimidex
Order Aristocort
Purchase Actos
Buy Pravachol
Cheap Hoodia
Levaquin
Lotensin
Purchase Dostinex
Cheap Zocor
Order Mycelex-G
Buy Amoxil
Flonase
Noroxin
Purchase Noroxin
Cheap Acomplia
Purim
Cheap Nimotop
Cheap Feldene
Order Parlodel
Buy Capoten
Cheap Loprox
Purchase Alprazolam
Sinequan
Vasodilan
Buy Bactroban
Purchase Lasuna
Purchase Sustiva
Danazol
Purchase Desyrel
Purchase Zanaflex
Buy Crestor
Cheap Lopid
Cheap Tricor
Purchase Chitosan
Order Cephalexin
Purchase Plavix
Purchase Nexium
Buy Combivent
Sustiva
Order Bactroban
Order Rhinocort
Purchase Revia
Aricept
Purchase Biaxin
Buy Percocet
Order Inderal
Cheap Clarina
Monoket
Cheap Dostinex
Cheap Lotrisone
Cheap Motrin
Cheap Norco
Brite
Order Menosan
Purchase Zyrtec
Cheap Crestor
Cheap Nexium
Aciphex
Hytrin
Buy Antabuse
Purchase Augmentin
Buy Celebrex
Cheap Soma
Buy Revia
Purchase Adipex
Buy Aciphex
Order Arava
Order Speman
Cheap Azulfidine