Archive for February, 2008

Ảnh đẹp - Hà xinh

Friday, February 1st, 2008

 Mình chưa bao giờ nhìn thấy bản thân vì thực ra nhà có gương cũng không bao giờ soi, có lược nhưng cả ngày may ra chải đầu 1 lần. Bạn bè kêu nhiều, chê nhiều, khuyên nhiều… nhưng đúng là không lời nói nào tác động mạnh bằng việc tự mình nhìn thấy mình, thật kinh hoàng ! Hôm nay mình đã nhìn thấy bản thân :(( Đúng là khóc ra tiếng Mán.

 Em ngàn lần cảm ơn bác Hùng, không có bác thì em chả bao giờ biết em trông tởm thế, hu hu, em cũng tưởng tượng mình lôi thôi, cũng thấy mình đôi khi tạm bợ, bẩn bẩn, qua loa đại khái, nhưng mà không bao giờ biết chính xác đây là hình ảnh thường thấy của mình.

Năm mới em đưa ra một cái ”đích” để thực hiện, đích của em chắc nhẹ nhất trong các đích: thay đổi bản thân, biến mình thành một người gọn gàng hơn một tí!