Archive for the ‘South Africa - Nam Phi’ Category

Cảm nhận Nam Phi

Tuesday, November 27th, 2007

Đi Nam Phi về gần tháng giời mà mình chưa bao giờ có thời gian để viết cái gì cả. Hôm nay thực hiện điều này vì em Ly và vì mình ;)
Thực ra là mình cũng ở có hai tuần thôi nên cũng chả biết mấy về nơi này mà bốc phét, thôi thì cứ bốc phét trong khuôn khổ (more…)

South African Photos

Tuesday, November 27th, 2007

Dear the SEED community!

I hope you are all well and get home ok. It was fantastic to meet you all in Pretoria. I have posted some photos from South Africa to here .

Feel free to add more photos, user name and password are sent to you via email.

Love and hugs

Ha