Archive for the ‘Tin tức’ Category

Dự án duy nhất của VN được đề cử giải của BBC

Thursday, November 1st, 2007

Dự án duy nhất của VN được đề cử giải của BBC 01/11/2007 - 11:45 AM

“Herbal Healing” sánh vai với các dự án khác của thế giới.

“Herbal Healing” là dự án duy nhất của Việt Nam hiện đang nằm trong Top 12 đề cử giải “The World Challenge” của đài BBC. Đây là giải thưởng dành cho các doanh nghiệp thực sự đổi mới và đem lại lợi ích cho cộng đồng. Chủ nhân của nó là (more…)